Informace z Univerzity Karlovy

0

Doporučení pro případ přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky včetně kontaktů na centrální úrovni UK a odkazů, kde lze najít aktuální informace.

Stránky