Vědecké úspěchy

0

V patnáctém ročníku českého provedení mezinárodní soutěže získala vědkyně z Kliniky dětské neurologie jedno ze tří udělených ocenění. Videoportrét.

0

Absolventi 2. lékařské fakulty, lékaři Jakub Hurych, Roman Štícha, Ivana Hanzalová, Ľudmila KřížováKateřina Tichá, cenu získali za učebnici Lékařská mikrobiologie – repetitorium.

0

Medaile významným vědcům, úspěšným pedagogům a talentovaným středoškolským studentům byly uděleny 11. května 2021. Aktualizováno: Videozáznam z ceremonie.

0

Kniha je určena jak studentům medicíny, tak širokému okruhu zájemců o problematiku onemocnění centrální i periferní nervové soustavy v dětském věku... Autory třetího, přepracovaného vydání jsou prof. Pavel Kršek, dr. Alena Zumrová a kolektiv.

0

Představujeme knihu, k jejímž spoluautorům patří prof. David Kachlík, přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK.

0

Vědecký pracovník z Pediatrické kliniky se umístil na třetím místě v kategorii Nejlepší dizertační práce. Záznam a fotografie ze slavnostního předávání cen.

0

Dr. Jan Tkadlec z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol získal Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace za rok 2019. Rozhovor.

0

Vědecká pracovnice Neurogenetické laboratoře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v roce 2020 získala jednu z cen Josefa Hlávky, které jsou určeny pro talentované studenty. Krátký rozhovor s oceněnou.

0

Dr. Zuzana Střížová izoluje z nádorů imunitní buňky, které mají potenciál léčit metastatická onemocnění. Rozhovor s držitelkou Ceny Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie.

0

Třídílná učebnice Patologie, jejímž hlavním editorem je prof. Josef Zámečník, získala Cenu Jaroslava Jirsy, kterou uděluje Vědecká rada Univerzity Karlovy.

Stránky