Elektronické zdroje pro vědu a výzkum

Elektronické databáze

Dostupné z webu Ústavu vědeckých informací zde.

Elektronické časopisy

Dostupné z webu Electronic Journals Library přes přístup 2. LF UK zde.

Centrální katalog knihoven Univerzity Karlovy

Přístupný zde: www.ckis.cuni.cz/F/ (otevírací doba knihovny 2. LF).

Vydáno: 29. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 5. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Alexandra Polášková