Bakalářský studijní program Fyzioterapie

V bakalářském studijním programu Fyzioterapie zajišťuje Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol výuku v předmětu základy zdravotnické legislativy, managementu a kvality péče. Předmět je vyučován ve třetím ročníku studia. Garantem předmětu je PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA, a JUDr. Vladimíra Dvořáková.

Charakteristika předmětu, včetně seznamu základní a rozšiřující studijní literatury, podmínek zakončení předmětu a požadavků ke zkoušce, je uvedena ve Studijním informačním systému.

Vydáno: 26. 11. 2018 / Odpovědná osoba: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA