Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (dobíhající studium)

Vydáno: 24. 3. 2017 / Poslední aktualizace: 26. 11. 2018 / Odpovědná osoba: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA