Bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství

Pod následujícími odkazy najdete základní informace o studijním programu, o organizaci studia, vlastní výuce a praxi.

Charakteristika studijního programu
Organizace kombinované formy studia
Teoretická a teoreticko-praktická výuka
Praktická výuka – ošetřovatelská praxe
Ukončení studia

Vydáno: 26. 11. 2018 / Odpovědná osoba: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA