Studijní program: Všeobecné lékařství

V magisterském studijním programu Všeobecné lékařství zajišťuje Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol výuku v předmětech:

ošetřovatelství (v 1. a ve 2. ročníku studia, povinný předmět),

letní praxe – ošetřovatelství (ve 2. ročníku studia, povinný předmět),

profesionální komunikace (ve 2. nebo vyšším ročníku studia, doporučený volitelný předmět).

Charakteristiky povinných předmětů a doporučeného volitelného předmětu, včetně rozpisů témat a praxe, přehledů základní a rozšiřující studijní literatury, podmínek zakončení předmětů a požadavků ke zkouškám, jsou uvedeny ve Studijním informačním systému.

Vydáno: 24. 3. 2017 / Poslední aktualizace: 27. 11. 2018 / Odpovědná osoba: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA