Erasmus+

Informace o programu Erasmus+ získáte na webech:

Kontakty:

Koordinátor programu Erasmus+ na 2. LF
MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Referentka Erasmus+

Ing. Dana Basařová, e-mail:

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu evropských vysokých škol ve všech sférách vzdělávání. Je financován Evropskou unií.

Studenti mohou zahraniční pobyty absolvovat opakovaně. Délka jednoho pobytu je 2–12 měsíců. Součet doby všech pobytů nesmí přesáhnout 24 měsíců za celou dobu studia na 2.LF UK. Lze kombinovat studium v zahraničí i praktickou stáž. Není vyloučeno absolvovat praktickou stáž v době prázdnin.

Do programu Erasmus+ se lze zapojit  i v Praze před plánovaným výjezdem do zahraničí.

Uvítáme, pokud se např. stanete Buddym na naší fakultě a budete pomáhat přijíždějícím Erasmákům. V případě zájemu kontaktuje spolek Motolák nebo na odd. zahraničních záležitostí.

V rámci Univerzity Karlovy působí studentský spolek Erasmus Student Network (ESN CU), který také pomáhá zahraničním studentům při jejich orientaci a integraci na UK.

Vydáno: 11. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 13. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne