Kontakty Erasmus+

Univerzita Karlova
název univerzity Univerzita Karlova
Erasmus+ code CZ PRAHA07
Adresa Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
země Česká republika
web univerzity www.cuni.cz
zástupce univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
funkce rektor
prorektor pro zahraniční styky prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
vedoucí oddělení pro zahraniční styky Mgr. Vratislav Kozák
institucionální koordinátor PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.
telefon +420 224 491 710
e-mail
webová stránka pro Erasmus+ www.cuni.cz/erasmus
2. lékařská fakulta
název fakulty 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Erasmus+ code CZ PRAHA07
adresa V Úvalu 84
150 06 Praha 5
země Česká republika
fakultní web www.lf2.cuni.cz
zástupce fakulty prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
funkce děkan

proděkanka

pro doktorské

studium a zahraniční záležitosti

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

 

kancelář pro Erasmus a zahraniční mobilitu

Ing. Dana Basařová

Ing. Pavla Byrne

telefon +420 224 435 862
místnost snížené přízemí (SP) vpravo, č. d. 004
Erasmus+ koordinátor MUDr. Rudolf Černý, CSc.
e-mail
webová stránka pro Erasmus+ www.lf2.cuni.cz/zahranici/studium-v-zahranici/erasmus
Vydáno: 22. 11. 2017 / Poslední aktualizace: 17. 7. 2020 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne