Fond mobility – jarní kolo 2021

Fond mobility UK vyhlašuje termín pro podávání přihlášek do jarního kola 2021-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci. Termín pro podávání přihlášek je od 1. února do 14. března 2021 (do půlnoci).

Bližší infomace naleznete na stránkách Rektorátu Univerzity Karlovy zde.

Přihláška ke stažení

Kontaktní osoba na 2. lékařské fakultě je Ing. Pavla Byrne, , na Oddělení zahraničních záležitostí.


Fond mobility Univerzity Karlovy v Praze byl zřízen v roce 2001 s účinností od 28. března 2001. Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro:

  1. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  2. pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na 2. LF
  3. studium zahraničních studentů na UK
  4. krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Před podáním přihlášky doporučujeme:

  • především prostudovat priority FM pro konkrétní rok
  • mít jednoznačně napsaný studijní plán / pracovní program své cesty (např. preferuje se dokončení doktorandské práce)
  • přednost mají několikaměsíční pobyty
  • od přijímacího místa musíte předložit zvací dopis (prokazují zájem o vás jako studenta / pracovníka), nikoliv pouze potvrzení o ubytování
  • je nutné mít doporučení domácí fakulty

Hodláte-li jet někam pouze „na zkušenou“ nebo vylepšit své jazykové schopnosti, volte určitě jiný program – např. Erasmus.

Před výjezdem je nutné doložit podepsané prohlášení Evidence stáží – prohlášení, které odevzdáte na zahraničním oddělení. Tato povinnost se vztahuje i na doktorandy.

Po návratu musíte doložit potvrzení o vykonání stáže a závěrečnou zprávu.

Vydáno: 26. 2. 2014 / Poslední aktualizace: 1. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne