Point – stipendia UK

Podpora internacionalizace UK

Point – podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 10/2020. Doporučujeme si opatření pečlivě prostudovat před podáním žádosti. Lze žádat pouze na aktivity, které teprve proběhnou.

Studenti mohou získat finanční podporu na tyto krátkodobé zahraniční mobility (zpravidla maximálně do 3 týdnů):

  • účast či výjezd na letní školy (nevztahuje se na jazykové pobyty)
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže
  • mezinárodní soutěže a mistrovství
  • studentské konference - aktivní účast s příspěvkem
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Fakulty a další součásti Univerzity Karlovy mohou získat podporu na:

  •  výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
  • organizaci mezinárodních letních škol, v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Žádosti se podávají:

  • dvakrát ročně: od 1. dubna do 30. dubna (pro jarní kolo) a od 1. listopadu do 30. listopadu (pro podzimní kolo)
  • elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží Univerzity Karlovy) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí

Více informací na webu UK.

Vydáno: 18. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne